บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด


 

"เป็นระบบที่ช่วยให้การทำงานทางด้านบัญชีรวดเร็ว"


  คุณจุฑามาส  ปานเมือง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาเครื่องมือแพทย์ของคนไทย จากความมุ่งมั่นและแนวคิดของเภสัชกรอดิศร อาภาสุทธิรัตน์
ที่ต้องการสร้างเครื่องมือแพทย์แบรนด์ไทย คุณภาพดีระดับสากล ให้ปรากฎในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ"                                   

 ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท     จำนวนพนักงาน : n/a   

                                                       

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?
"เพื่อต้องการนำ Software เข้ามาช่วยเรื่องการจัดเก็บข้อมูล และการออกรายงานต่างๆ เพื่อให้ระบบการทำงานสะดวกรวดเร็ว" 

 โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
"ช่วยบันทึกข้อมูลซื้อ-ขายสินค้า รับ-จ่าย สต๊อกสินค้า และออกงบการเงินได้ ทำให้ได้ข้อมูลส่งผู้บริหารในการตัดสินใจต่างๆ ได้"  
                                    
 เกี่ยวกับบริษัท:
www.novatec.co.th
                            
บทความโดย : คุณจุฑามาส  ปานเมือง บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 115
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์