บริษัท ซินเนอร์จี เอเชีย โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ซินเนอร์จี เอเชีย โซลูชั่น จำกัด


 


  คุณจินตนา มาดี 
ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายท่อ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทำชั้นวางสินค้า"                                   

 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท     จำนวนพนักงาน : n/a   

                                                       

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?
"เนื่องจากมีการขยายกิจการ ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นด้วย ทางบริษัทฯต้องการการทำงานที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้ง่าย             เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว และให้การทำงานเป็นระบบยิ่งขึ้น"

 โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
"โปรแกรม Prosoft WINSpeed สามารถช่วยระบบงานด้านบัญชี การจัดการระบบ Stock สินค้าให้สามารถตรวจนับ Stock สินค้าได้ง่ายขึ้น มีรายงานที่ Support
ด้านคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ช่วยให้พนักงานบันทึกเอกสารกันอย่างรอบคอบ และช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน"
 
                                    
 เกี่ยวกับบริษัท:

บทความโดย : คุณจินตนา มาดี บริษัท ซินเนอร์จี เอเชีย โซลูชั่น จำกัด
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 75
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์