บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  • "เป็นระบบที่ช่วยให้การทำงานทางด้านบัญชีรวดเร็ว"
คุณจุฑามาส ปานเมือง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาเครื่องมือแพทย์ของคนไทย จากความมุ่งมั่นและแนวคิดของเภสัชกรอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ที่ต้องการสร้างเครื่องมือแพทย์แบรนด์ไทย คุณภาพดีระดับสากล ให้ปรากฎในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ"

ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการนำ Software เข้ามาช่วยเรื่องการจัดเก็บข้อมูล และการออกรายงานต่างๆ เพื่อให้ระบบการทำงานสะดวกรวดเร็ว"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"ช่วยบันทึกข้อมูลซื้อ-ขายสินค้า รับ-จ่าย สต๊อกสินค้า และออกงบการเงินได้ ทำให้ได้ข้อมูลส่งผู้บริหารในการตัดสินใจต่างๆ ได้"

เกี่ยวกับบริษัท:

www.novatec.co.th

บทความโดย : คุณจุฑามาส ปานเมือง บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด
 1698
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์