ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์

  • "โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed มีระบบบริหารจัดการสินค้าทั้งการซื้อการขาย การควบคุมคลังสินค้า รวมถึงการจัดทำบัญชีได้ในขั้นตอนเดียว"
คุณสกาวเดือน สายยศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ออันตราย และรับซ่อมแซมเตาเผาขยะ"

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการให้ระบบการทำงานเป็นระบบกว่าเดิม"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยเรื่องการค้นหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านงานบัญชี ทำให้ระบบการทำงานสะดวกรวดเร็ว"

เกี่ยวกับบริษัท:

-

บทความโดย : คุณสกาวเดือน สายยศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
 3103
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์