บริษัท ฟาร์มชัยอารีย์ จำกัด

บริษัท ฟาร์มชัยอารีย์ จำกัด

  • โปรแกรม Prosoft WINSpeed ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายงานมีความหลากหลาย สามารถเรียกใช้ได้ตรงความต้องการ
คุณปัทมพร ศรีโสภณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนสำนักงาน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายลูกไก่พื้นเมือง

ทุนจดทะเบียน : 25,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"จากที่เคยทดลองใช้โปรแกรมบัญชีมาแล้วหลายโปรแกรมกันแล้ว พบว่าโปรแกรม WINSpeed ตอบโจทย์ตามความต้องการของบริษัทฯ "

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"ประหยัดทรัพยากร เพราะเนื่องจากโปรแกรมใช้งานไม่ต้องจบบัญชีโดยตรง ก็สามารถใช้งานได้ ข้อมูลครบถ้วนสามารถนำมาใช้ในการวางแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์สภาพกิจการได้เป็นอย่างดี"

เกี่ยวกับบริษัท:

-

บทความโดย :คุณปัทมพร ศรีโสภณ บริษัท ฟาร์มชัยอารีย์ จำกัด
 525
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์