Job Cost

94 รายการ
วิธีกำหนดราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบ ให้แสดงราคาอัตโนมัติหน้าต่าง เปิดใบสั่งผลิต
4400 ผู้เข้าชม
วิธีการกำหนดสูตรการผลิต รายตัวสินค้า สำหรับเปิดใบสั่งผลิต
4145 ผู้เข้าชม
ฟอร์มเปิดใบสั่งผลิตเพิ่ม Column แสดงวันที่เริ่มผลิต วันที่คาดว่าจะเสร็จและจำนวนวันอย่างไร
4054 ผู้เข้าชม
ราคาจริงต่อหน่วย ที่แสดงในรายงานสรุปวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากวัตุถดิบทางตรง (DM)
3682 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์