บัญชีภาษี

บัญชีภาษี

1 รายการ
จ่ายเงิน ค่าโฆษณาให้  Facebook Google IG Youtube สามารถนำมาบันทึกเป็น ค่าใช้จ่ายของกิจการ และเป็น ค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ สรรพากรยอมรับ โดยต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้
21950 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์