Warehouse Management ระบบบริหารคลังสินค้า

Warehouse Management ระบบบริหารคลังสินค้า

Warehouse Management

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management
ระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นระบบที่ใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังรองรับสินค้าที่มีลักษณะเป็น Lot , Lot & Serial , Lot & Expire ซึ่งสามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทั้งการรับสินค้าเข้า , การจ่ายสินค้าออก , การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หรือสาขา มีผลทำให้สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในคลัง , ตรวจสอบยอดสินค้าต่ำกว่า Minimum Stock หรือยอดสินค้าสูงกว่า Maximum Stock รวมทั้งแสดงสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของระบบบริหารคลังสินค้า

  • สามารถกำหนดประเภทเอกสารการรับสินค้าเข้าคลัง และการจ่ายสินค้าออกคลังได้ไม่จำกัด
  • สามารถบันทึกการจ่ายสินค้าออกโดยการอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายจากระบบ Sale Order มาบันทึกข้อมูลได้
  • สามารถบันทึกการรับสินค้าเข้าคลังโดยการอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อจากระบบ Purchase Order มาบันทึกข้อมูลได้
  • สามารถบันทึกการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังหรือระหว่างสาขาได้
  • สามารถบันทึกการตรวจสอบ และการตรวจนับสต็อกสินค้า เพื่อเปรียบเทียบยอดการตรวจนับสินค้าทางด้านบัญชีในระบบ Inventory Control ได้
  • สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวสินค้าได้ เช่น การรับสินค้าเข้า การจ่ายสินค้าออก การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง การตรวจนับสต็อก การปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าโดยไม่มีต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง
  • สามารถบันทึกปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าอัติโนมัติได้ กรณีที่มีการตรวจนับสินค้าแล้วไม่ตรงตามยอดคงเหลือ และสามารถปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้เอง
  • สามารถบันทึกการจัดของก่อนส่งให้ลูกค้าได้เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามา
 24447
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกเรื่องของงานบัญชี เทียบเท่าโปรแกรม ERP ครบจบที่เดียว

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
บริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานบัญชี :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft WINSpeed ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
เรื่อง :
รายละเอียด :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์