ปิดบัญชีสิ้นปี

ปิดบัญชีสิ้นปี

เพื่อทำการปิดบัญชีสิ้นปี โดยโปรแกรมจะทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อหายอดยกมา และกำไรสะสมประจำปีให้อัติโนมัติ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถระบุปี หรืองวดบัญชีที่ต้องการปิดบัญชีได้
  • โปรแกรมทำการปิดบัญชีให้โดยอัตโนมัติ และสรุปผลกำไรขาดทุน เข้าบัญชีกำไรสะสม
  • การตรวจสอบการ Post GL ก่อนที่จะมีการปิดบัญชี เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของการ Post GL ว่ามีรายการใดที่ยังไม่ได้ Post GL บ้าง
  • สามารถกำหนดให้โปรแกรม กำหนดงวดบัญชีใหม่ให้โดยอัตโนมัติ หลังจากปิดบัญชีสิ้นปีแล้ว
  • ประหยัดเวลา เนื่องจากโปรแกรมจะทำการบันทึกยอดยกมา ให้กับงวดบัญชีถัดไป อัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลเอง

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • รายงานยอดยกมา
 4197
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์