บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด

บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด

  • "โปรแกรมบัญชี WINSpeed มีระบบการทำงานที่ตรงกับความต้องการของเรามาก นอกจากนี้ยังมี Report ที่สามารถ Drill down เพื่อเรียกดูข้อมูลได้ทันทีทำให้สะดวก ประหยัดเวลาในการทำงานมาก"
คุณเมตตา นาคจันทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการประเภทการผลิตปุ๋ยเคมีเกษตร"

ทุนจดทะเบียน :50,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"โปรแกรม Prosoft WINSpeed เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ จึงเลือกนำมาใช้ในระบบการทำงาน"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของบริษัทฯ ทำงานง่ายขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ โปรแกรมเก่าที่เคยใช้งาน"

เกี่ยวกับบริษัท:

-

บทความโดย :คุณเมตตา นาคจันทร์ บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด
 3470
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์