บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด

บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด

คุณจันทนา ธานีวัฒนกูล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการชุบผิวด้วยไฟฟ้าเคมีทุกชนิดให้กับธุรกิจด้านรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยให้บริการทั้งภายในประเทศ และส่งออก"

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพราะ Software สามารถช่วยระบบงานด้านบัญชี การจัดการระบบ Stock สินค้าให้สามารถตรวจนับ Stock สินค้าได้ง่ายขึ้น และสามารถแบ่งหน่วยงานย่อยได้ดี"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed สามารถกำหนดหน่วยนับสินค้าได้หลายหน่วยนับ มีรายงานที่ Support ด้านคลังสินค้าได้ เป็นอย่างดี และช่วยให้ธุรกิจสามารถเรียกดูรายงานยอดลูกหนี้ และเจ้าหนี้การค้าได้อย่างละเอียด"

เกี่ยวกับบริษัท:

www.zip1993.co.th

บทความโดย :คุณจันทนา ธานีวัฒนกูล บริษัท ซิพโลหะกิจ(1993) จำกัด
 1202
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์