บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • "โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ทำให้ระบบการทำงานง่ายขึ้น รองรับการทำงานเกี่ยวกับการซื้อ-ขายต่างประเทศ การควบคุมคลังสินค้า รวมถึงการจัดทำบัญชีได้ในขั้นตอนเดียว"
คุณพัชรา
ตำแหน่ง : Assistant Supervisor
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ"

ทุนจดทะเบียน : 139,153,100 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ลดขั้นตอนในการทำงานที่ยุ่งยาก และให้การทำงานแต่ละแผนกสามารถ ทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน ซึ่งทำให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed สามารถควบคุมบัญชี บันทึกบัญชี ปิดบัญชีได้ในขั้นตอนเดียว"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://www.apexshipping.com

บทความโดย :คุณพัชรา บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 1321
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์