บริษัท อะลินโกะ สแคฟโฟลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อะลินโกะ สแคฟโฟลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

  • "โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ทำให้ระบบการทำงานง่ายขึ้น สามารถบริหารจัดการสินค้าทั้งการซื้อการขาย การควบคุมคลังสินค้า รวมถึงการจัดทำบัญชีได้ในขั้นตอนเดียว"
คุณสมบัติ คดีธรรม
ตำแหน่ง : Accounting
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้า ส่งออก จำหน่าย นั่งร้านเหล็ก นั่งร้านอลูมิเนียม และสินค้าประเภทเดียวกัน"

ทุนจดทะเบียน : 212,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกัน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยให้บริษัทฯ จัดการระบบการทำงานได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่การเปรียบเทียบราคา การสั่งซื้อ การขาย การควบคุมคลังสินค้า ระบบการเงินและบัญชี"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://www.alincoscaffold.co.th/

บทความโดย :คุณสมบัติ คดีธรรม บริษัท อะลินโกะ สแคฟโฟลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 1819
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์