บริษัท เค 999 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท เค 999 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

 
"WINSpeed เป็นมากกว่าโปรแกรมบัญชี สามารถนำมาใช้ได้งานได้อย่างครอบคลุม
ตั้งแต่ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี รวมไปถึงฝ่ายสโตร์ และสามารถจัดการเอกสาร
ได้อย่างเป็นระบบ ใช้งานง่ายและมีแบบฟอร์มให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย สามารถ
เรียกรายงาน เพื่อวิเคราะห์การขายได้ อีกทั้งยังรองรับระบบงานผลิตที่สามารถบริหาร
จัดการวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตในระบบ Job cost ซึ่งเหมาะสมกับธุรกิจการผลิต
เป็นอย่างยิ่ง"

คุณศิริทิพย์  แก้วเกิดศิริ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
.........................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างเฉพาะงาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
ทุกชนิด
"  
 ทุนจดทะเบียน :  150,000,000 บาท       จำนวนพนักงาน : n/a 

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อบริหารจัดการงานให้ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน ทั้งด้านเอกสาร และการทำงานอย่างเป็นระบบ เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วใน
การทำงานมากขึ้น สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ในการใช้งานได้ และจะต้องเป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

 โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
"Prosoft WINSpeed  ตอบโจทย์เป็นอย่างมากในการทำงาน เพราะมีระบบงานให้เลือกใช้ได้หลายระบบ ซึ่งมีความครอบคลุม
สามารถลดความผิดพลาดในการทำงานได้ ใช้งานได้สะดวก สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาโปรแกรม
โดยให้ลูกค้าสามารถ Request of Customers. โดยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการให้
ลูกค้าอย่างแท้จริง


 
เกี่ยวกับบริษัท:
-  http://factory.rayongz.com/31771/

 
บทความโดย : คุณศิริทิพย์  แก้วเกิดศิริ
 1150
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์