บริษัท เค 999 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท เค 999 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

  • "WINSpeed เป็นมากกว่าโปรแกรมบัญชี สามารถนำมาใช้ได้งานได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี รวมไปถึงฝ่ายสโตร์ และสามารถจัดการเอกสาร ได้อย่างเป็นระบบ ใช้งานง่ายและมีแบบฟอร์มให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย สามารถ เรียกรายงาน เพื่อวิเคราะห์การขายได้ อีกทั้งยังรองรับระบบงานผลิตที่สามารถบริหาร จัดการวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตในระบบ Job cost ซึ่งเหมาะสมกับธุรกิจการผลิต เป็นอย่างยิ่ง"
คุณศิริทิพย์ แก้วเกิดศิริ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างเฉพาะงาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด"

ทุนจดทะเบียน :150,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อบริหารจัดการงานให้ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน ทั้งด้านเอกสาร และการทำงานอย่างเป็นระบบ เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วใน การทำงานมากขึ้น สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ในการใช้งานได้ และจะต้องเป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"Prosoft WINSpeed ตอบโจทย์เป็นอย่างมากในการทำงาน เพราะมีระบบงานให้เลือกใช้ได้หลายระบบ ซึ่งมีความครอบคลุม สามารถลดความผิดพลาดในการทำงานได้ ใช้งานได้สะดวก สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาโปรแกรม โดยให้ลูกค้าสามารถ Request of Customers. โดยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการให้ ลูกค้าอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับบริษัท:

http://factory.rayongz.com/31771/

บทความโดย :คุณศิริทิพย์ แก้วเกิดศิริ
 2408
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์