บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด

  • "โปรแกรม WINSpeed เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล จึงง่ายต่อการควบคุมดูแล และทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ"
คุณจำลอง ดาวเรือง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่าย IT
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโละหะชั้นนำในประเทศ และมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของ ประเทศเนื่องจากโลหะเป็นวัตถุดิบที่มีความจำเป็นในอุตสาหกรรมทุกประเภทความสำเร็จของบริษัทเกิดจาก พนักงานที่มีประสบการณ์และมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในประเทศอยู่ตลอดเวลา"

ทุนจดทะเบียน : 1,200,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เนื่องจากการที่จะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโละหะชั้นนำในประเทศนั่น ต้องหา Software มาช่วยในการจัดเก็บ ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ เรียกใช้ข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการ ลดความยุ่งยากและซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้น"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ใช้ในการบริหารการจัดการธุรกิจได้ดีและช่วยลดระยะเวลาการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลงอย่างมาก"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://www.mccthai.com/

บทความโดย :คุณจำลอง ดาวเรือง บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
 1376
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์