บริษัท สเติร์น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สเติร์น (ประเทศไทย) จำกัด

  • "โปรแกรมมีการจดทะเบียนกับกรมสรรพากรอย่างถูกต้องและใช้งานได้ง่ายมาก แรกๆ มีส่วนที่ไม่เข้าใจจึงเลือกใช้วิธีซื้อ Course พิเศษเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่ง แก้ปัญหานี้ได้เมื่อเข้าใจ Concept แล้วก็สามารถใช้ได้ง่ายไม่ยากอีกต่อไป และถ้า ติดปัญหาสามารถโทรสอบถามหรือขอความช่วยเหลือกับทางทีมงาน support ได้"
คุณ จริยา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

“ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์ ผลิต ส่งออก ค้าส่ง ค้าปลีก สารเคมี และ เคมีภัณฑ์ ส่งออก 100%”

ทุนจดทะเบียน :2,500,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"ก่อนนั้น เราเคยใช้ outsource ทำบัญชีให้ ซึ่งมีปัญหาคือ ทางสำนักบัญชีไม่ค่อยเข้าใจ nature ของธุรกิจของเรา ทำให้การลงบัญชีคลาดเคลื่อน และล่าช้ามาก เราไม่สามารถที่จะได้รับตัวเลขในกำหนดเวลาที่ต้องการ เราจึง พิจารณาที่จะมีระบบบัญชีของเราเอง อีกทั้งต้องการระบบที่รองรับอนาคตได้ด้วยจึงต้องการโปรแกรมบัญชี ที่ถูกต้องและใช้ง่าย ซึ่งพบว่า WINSpeed ตอบโจทย์ 2 ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี โปรแกรมมีการจดทะเบียนกับ กรมสรรพากรอย่างถูกต้องและใช้งานได้ง่ายมาก แรกๆ มีส่วนที่ไม่เข้าใจจึงเลือกใช้วิธีซื้อ Course พิเศษเข้า ไปเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งแก้ปัญหานี้ได้เมื่อเข้าใจ Concept แล้วก็สามารถใช้ได้ง่ายไม่ยากอีกต่อไป และถ้าติดปัญหา สามารถโทรสอบถามหรือขอความช่วยเหลือกับทางทีมงาน support ได้"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"ใช้ลงบัญชีตรวจสอบยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ งบการเงิน ทำให้เราได้ตัวเลขที่ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วตามความต้องการใช้"

เกี่ยวกับบริษัท:

-

บทความโดย :คุณจริยา บริษัท สเติร์น (ประเทศไทย) จำกัด
 2080
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์