บริษัท ฮอสปิแคร์ จำกัด

บริษัท ฮอสปิแคร์ จำกัด

  • "เพิ่มความสะดวกในการทำบัญชี และมีเมนูการทำงานรวมทั้งรูปแบบของรายงานต่างๆ ตรงตามความต้องการ สามารถลดระยะเวลากระบวนการบันทึกบัญชีและให้ข้อมูลทาง บัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน"
คุณพัณณ์นิญา อัครโชติศิลป์
ตำแหน่ง : Admin Manager
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเป็นผู้นำเข้า จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ แก่โรงพยาบาล คลีนิค ศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์ทั่วประเทศ

ทุนจดทะเบียน :9,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"บริษัทของเรากำลังต้องการ Software บัญชีที่จะนำมาใช้ในระบบการทำงานของเรา เพื่อลดปริมาณงานด้านเอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมูล จนกระทั้งมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ก็พบว่าโปรแกรมสามารถ ช่วยงานทางด้านบัญชีของเราได้เยอะ"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยลดปริมาณงานด้านเอกสาร และสามารถเรียกรายงานเพื่อนำข้อมูลมาใช้ใน การวิเคราะห์ และวางแผนงานได้ ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานลง และลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้อย่างมาก"

เกี่ยวกับบริษัท:

-

บทความโดย :คุณพัณณ์นิญา อัครโชติศิลป์ บริษัท ฮอสปิแคร์ จำกัด
 4561
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์