บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด

บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด

  • "เป็นระบบที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้ละเอียด"
คุณเสนีย์ แก้วพิจิตร
ตำแหน่ง : Managing Director
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดเม็ด ข้าวโพดป่น จำหน่ายวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข แมว กระต่าย ปลา ฯลฯ จำหน่ายอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสุกร โค ไก่ ฯลฯ จำหน่ายข้าวสารตราฉัตร 1000ดี รักชาวนา ไทไท ฯลฯ"

ทุนจดทะเบียน :10,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน รวมถึงการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ "

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ใช้ในการบริหารการจัดการธุรกิจได้ดีในระดับหนึ่ง ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://www.wangmanao.com/

บทความโดย :คุณเสนีย์ แก้วพิจิตร บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด
 2080
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์