• หน้าแรก

  • Accounting Articles

  • โปรแกรมบัญชี กับการลงทุนที่คุ้มค่า พร้อมระบบงานบัญชีครบวงจร

โปรแกรมบัญชี กับการลงทุนที่คุ้มค่า พร้อมระบบงานบัญชีครบวงจร

  • หน้าแรก

  • Accounting Articles

  • โปรแกรมบัญชี กับการลงทุนที่คุ้มค่า พร้อมระบบงานบัญชีครบวงจร

โปรแกรมบัญชี กับการลงทุนที่คุ้มค่า พร้อมระบบงานบัญชีครบวงจร

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก หรือการนำเอานำเอา Software ต่างๆ เข้ามาช่วยจัดการงานภายในองค์กรด้วยเช่นกัน อย่างโปรแกรมบัญชี (Accouting Software) นับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะงานบัญชีคือส่วนหนึ่งของธุรกิจ ที่ทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรอย่างชัดเจน ชี้วัดความสำเร็จขององค์กรได้เลย ว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ อีกทั้งยังตอบโจทย์ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ ยิ่งในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง การมีโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยงานบัญชีทำให้องค์กรมีความราบรื่น ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วย "นับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน"

โปรแกรมบัญชีกับการลงทุนที่คุ้มค่า พร้อมระบบงานบัญชีครบวงจร

ฟังก์ชั่นเด่นของ โปรแกรมบัญชี ที่ควรมี เพื่อธุรกิจยุคใหม่

1. เอกสารทางการบัญชี

เอกสารทางการบัญชี คือ เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำบัญชี ซึ่งได้รับจากการ ทำธุรกิจ หรือบุคคลภายนอก เช่น บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี ด้วยเหตุนี้โปรแกรมบัญชีจึงสามารถสร้างเอกสารทางธุรกิจอย่างใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจได้ทันที ครบจบในที่เดียว ทำให้ประหยัดเวลา จัดการงานด้านเอกสารได้ง่ายขึ้น ง่ายต่อการค้าหา และป้องกันการเสียหายหรือข้อมูลสูญหายได้

2. ระบบขาย (Sale order)

ระบบขายเป็นหัวใจสำคัญของการทำบัญชีเลยก็ว่าได้ เพราะระบบนี้เกิดจากการที่กิจการ มีรายได้ การขายจึงเกิดขึ้น ซึ่งระบบการขาย ควรมีฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ครอบคลุมและช่วยกิจการในการออกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ พร้อมทั้งมีระบบการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างการ Post ตัด Stock อัตโนมัติ เพื่อรับรู้จำนวนสินค้าคงเหลือ ต้นทุนและกำไรขั้นต้นได้อย่างง่าย

3. ระบบซื้อ (Purchase Order)

เมื่อกิจการมีรายได้เกิดขึ้นแล้ว แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือต้นทุนในการผลิตสินค้าและ บริการ ดังนั้นระบบซื้อจึงมีหน้าที่จึงจัดทำได้ตั้งแต่การแจ้งขอซื้อ การสำรวจราคา การเทียบราคา การเปิดใบสั่งซื้อ และระบบการอนุมัติ แบบควบคุมวงเงินผู้อนุมัติ สามารถวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามงบประมาณ และวิเคราะห์ยอดค่าใช้จ่าย ตาม Project ตลอดจนรองรับการจ่ายเงินล่วงหน้า และการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าต้นทุนซื้อสินค้า

4. ระบบจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง (Warehouse & Inventory Management)

สำหรับระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ถือเป็นหัวใจที่สำคัญของกระบวนการ Logistic และโปรแกรมบัญชี โดยทั้งสองระบบเป็นระบบที่ใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ที่ครอบคลุมไปตั้งแต่การตัดเบิกสินค้า การรับสินค้า การโอนระหว่างคลัง และระหว่างสาขาการตรวจนับ Stock และปรับปรุง Stock ให้ลงตัว

5. ระบบบัญชี การเงิน

ในส่วนของระบบบริหารบัญชี เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีและเจ้าของธุรกิจ นับว่า เป็นระบบที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะครอบคลุมการทำงานทั้ง ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป การบันทึกรายการรายวัน (General Ledger) บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า (Accounts Payable) การออกงบทดลองและกระดาษทำการอัตโนมัติ พร้อมทั้งจัดสรรและควบคุมต้นทุน (Job Cost) บริหารกระแสเงินสด วางแผนและจัดทำงบประมาณ (Budget Control) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ระบบภาษี

ทุกธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องของภาษีได้ ดังนั้นโปรแกรมบัญชีจึงต้องมีระบบภาษี (Value Added Tax) เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยระบบสามารถเรียกดูรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายของกิจการ เลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3, ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่าย และการรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย

เราเชื่อว่าโปรแกรมบัญชี (Accouting Software) ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่ออำนวยความสะดวก ลดเวลาทำงาน ลดความยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ และทำให้การทำบัญชีนั้นเป็นเรื่องง่าย จัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดการงานด้าน เอกสาร, การขาย, การจัดซื้อ, สต๊อกสินค้า, ไปจนถึงบัญชี, การเงิน, และงานทางด้านภาษี ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เจ้าของธุรกิจและนักบัญชีตัดสินใจลงทุนกับโปรแกรมบัญชี ที่ให้ความคุ้มค่าในทุกๆ ด้าน อย่างครบวงจร

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการติดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบัญชีของเรา ที่ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆทางบัญชีได้ตรงตามหลักกรมสรรพกร พร้อมรองรับการทำงานหลากหลายธุรกิจ ทำให้การทำบัญชีของคุณเป็นเรื่องง่าย สนใจทดลองใช้งาน ติดต่อได้ที่ 081-359-6920, 02-402-6117 หรือ อ่านรายละเอียดฟังก์ชั่นอื่นๆเพิ่มเติม คลิก

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวกับงานบัญชี ได้ที่
บทความ: www.prosoftwinspeed.com
 2197
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น แน่นอนว่ามักจะมีปัญหาทางการเงินเข้ามาให้เจ้าของธุรกิจต้องคอยรับมืออยู่ตลอดเวลา และแม้จะระมัดระวังเป็นอย่างดีด้วยความเป็นมือใหม่ก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าความผิดพลาดด้านการเงิน คือ หนทางแห่งความลำบากในการทำธุรกิจ สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินในการทำธุรกิจ ลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านี้ดูเพื่อหาหนทางให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป โดยข้อผิดพลาดที่ผู้ประกอบการมักพบกันก็คือ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ที่ทำให้กิจการจำเป็นและจำใจต้อง เปลี่ยนสำนักงานบัญชี ใหม่ เรื่องที่สำคัญคือ
โปรแกรม ERP เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรที่เชื่อมต่อและรวมรวมข้อมูลทั้งหมดขององค์กรในระบบเดียวกัน โดยรวมถึงเรื่องบัญชีทางการเงินด้วย โดยโปรแกรม ERP จะช่วยให้ฝ่ายบัญชีสามารถดำเนินการตรวจสอบรายการเงินสด รายการเจ้าหนี้ รายการลูกหนี้ รายการค่าใช้จ่าย และรายการบัญชีอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
"ยื่นภาษี 2566" การจ่ายภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของประชาชนพลเมืองไทย คนไทยทุกคนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่น "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" นี่ก็ผ่านมาถึงกลางปีแล้ว เพราะฉะนั้น ควรวางแผน ลดหย่อนภาษี ไว้แต่เนิ่น ๆ และหากใครกำลังสงสัยว่าสิทธิ "ลดหย่อนภาษี 2565" มีอะไรบ้าง ทีนี่มีคำตอบค่ะ
เจ้าของธุรกิจที่ซื้อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ อาจจะต้องเสียค่าซื้อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ก็จะเริ่มหันมาสนใจว่า รายจ่ายเหล่านี้สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ หรือภาษีซื้อที่จ่ายไปนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้บ้างหรือไม่ ซึ่งสามารถตามไปหาคำตอบพร้อมกันจากบรรทัดต่อจากนี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์