บริษัท ซีเอ็มวายเค คัลเลอร์ จำกัด

บริษัท ซีเอ็มวายเค คัลเลอร์ จำกัด  • "โปรแกรม Prosoft WINSpeed สามารถแบ่งแยกหน้าที่การทำงานออกมาเป็นแต่ละฟังก์ชั่นอย่างละเอียด และสามารถกำหนดสิทธิ์การทำงานการมองเห็นได้ดี เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่"
คุณณัชชารีย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นผู้นำสื่อโฆษณา Building Wrap,งานติดตั้งบนอาคารสูง ป้ายโฆษณา Indoor -Outdoor และงานสติ๊กเกอร์ งานพิมพ์ทุกชนิด "

ทุนจดทะเบียน :7,000,000 ล้านบาท จำนวนพนักงาน : N/A

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เนื่องจากผู้บริหารมีการวางแผนระบบไว้ในอนาคต และมองว่าโปรแกรม Prosoft WINSpeed เหมาะสมที่จะนำมาวางระบบ และสามารถพัฒนาการทำงานของระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานของบริษัทได้อย่างดีในอนาคต"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed มีฟังก์ชั่น Analysis สำหรับการวิเคราะห์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถดูรายงานต่างๆ ได้สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ และใช้สำหรับการวางแผนการเงิน หรือการขายเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนในอนาคตได้"

 เกี่ยวกับบริษัท:

-


บทความโดย :คุณณัชชารีย์ บริษัท ซีเอ็มวายเค คัลเลอร์ จำกัด
 241
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์