บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด  • โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed มีระบบการทำงานที่ดี
คุณดำรง ภุมรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์"

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าระบบเดิมที่เคยใช้"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยให้การทำงานสะดวก ข้อมูลเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์งานได้"

เกี่ยวกับบริษัท:

www.fmsth.com

บทความโดย : คุณดำรงค์ ภูมรินทร์ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
 115
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์