ตามหนี้การค้าอย่างไรให้เก็บเงินคืนได้ไว

ตามหนี้การค้าอย่างไรให้เก็บเงินคืนได้ไวการค้าขาย ต้องยอมรับว่า จะขายสินค้าเพื่อรับเงินสดแต่เพียงอย่างเดียวทำได้ยาก ในเชิงธุรกิจจะต้องทำการค้าขายกันแบบเครดิต โดยทั่วไปเครดิตทางการค้าจะอยู่ราว ๆ ที่ 30 วัน หรือถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการขยายเวลาประมาณ 60 วัน ซึ่งการที่เราส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าแล้ว ถือว่ารายได้ของธุรกิจได้เกิดขึ้นแล้ว บริษัทสามารถทำบันทึกบัญชีรายได้ที่จะเข้ามา หรือสามารถเรียกได้ว่า “ลูกหนี้การค้า”

และในภาวะหลังวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ การเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าอาจทำได้ยากขึ้น เราจึงจำเป็นจะต้องมีวิธีการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า เพื่อให้ได้เงินคืนมาไวที่สุด โดยไม่เสียความสัมพันธ์ของการเป็นคู่ค้า ทำได้ดังนี้

1.ให้ส่วนลดเงินสดกับลูกหนี้การค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชำระเงินได้เร็วขึ้น เช่น จากระยะเวลาชำระ 30 วัน แต่ถ้าลูกหนี้ชำระภายใน 10 วัน จะได้รับส่วนลด 2 % เป็นต้น เป็นวิธีทำให้คู่ค้าชำระเงินได้เร็วขึ้น เพื่อแลกกับส่วนลด
2. ขยันเตือนลูกค้า การทวงถาม หรือเตือนก่อนกำหนด เป็นการกระตุ้นเชิงจิตวิทยา และเป็นการช่วยให้ลูกค้าตื่นตัว เช่น เมื่อใกล้ถึงเวลากำหนดการชำระเงิน 20 วัน หรือ 15 วัน มีการส่งข้อความทางอีเมล หรือ LINE เพื่อแจ้งเตือนการชำระหนี้ ซึ่งอาจทำให้คุณสามารถเก็บเงินได้เร็วขึ้น
3. ผ่อนชำระแทนการจ่ายเป็นก้อน เป็นการแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ นอกจากจะช่วยลดภาระให้กับคู่ค้าแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้คู่ค้าสามารถซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากขึ้น จากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย เนื่องจากการผ่อนส่งทำให้เกิดต้นทุนทางธุรกิจ
4.หักลบกลบหนี้ ในกรณีที่มีคู่ค้าที่ซื้อ-ขายกันอยู่เป็นประจำ แต่อาจหมุนเงินไม่ทันจึงทำให้ผิดนัดชำระหนี้ คุณสามารถใช้วิธีหักลบกลบหนี้ คือ หนี้ที่ค้างอยู่จะถูกนำมาหักลบกับการซื้อสินค้ารอบใหม่ เช่น สินค้ารอบใหม่ที่สั่งซื้อ 100 ชิ้น จะถูกส่งให้แค่ 70 ชิ้น เนื่องจากนำไปหักกับหนี้ที่ค้างไว้ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้คู่ค้าของเรายังสามารถทำธุรกิจกับเราต่อไปได้อีกด้วย
5. เก็บมัดจำบางส่วน หรือเก็บเงินงวดแรกมาก่อน วิธีนี้เป็นการการันตีได้ว่าลูกหนี้การค้าได้จ่ายส่วนหนึ่งมาแล้ว และจะจ่ายส่วนที่เหลือตามมา เป็นอีกวิธีที่ช่วยบริหารจัดการลูกหนี้การค้าได้ดียิ่งขึ้น
6. วิเคราะห์คุณภาพลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าที่เป็นนิติบุคคลจะประเมินคุณภาพได้ง่ายกว่าบุคคลธรรมดา เนื่องจากสามารถวิเคราะห์คุณภาพได้จากงบการเงิน ส่วนลูกหนี้การค้าส่วนบุคคล อาจดูจากประวัติ เช็กจากบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรืออื่น ๆ ซึ่งการตรวจสอบนี้จะทำให้เราสามารถวางแผนบริหารลูกหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การทำการค้าใดก็ตาม ควรจะประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ หากธุรกิจของคุณมีลูกหนี้มากเกินไป อาจทำให้ธุรกิจของคุณขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินหมุนเวียน ดังนั้นคุณจะต้องมีเงินทุนสำรองเพื่อหมุนเวียน และบริหารลูกหนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

3 วิธี บริหารลูกหนี้อย่างไรไม่ให้ส่งผลเสียต่อธุรกิจ
1. ขายให้เป็นเงินสดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นวิธิที่เลือกทำง่ายสุด เพราะการขายเงินสดจะทำให้มูลค่าลูกหนี้การค้าลดน้อยลง ธุรกิจมีสภาพการคล่องมากขึ้น และทำให้เราใช้เงินทุนสำรองน้อยลง
2. ปรับเครดิตเทอมให้สั้นลง ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมเคยให้เครดิตเทอม 2 เดือน ปรับใหม่เป็น 1 เดือน เพื่อทำให้ธุรกิจได้รับเงินสดได้เร็วขึ้น
3. ป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย วิธีนี้เป็นการป้องกัน โดยจะต้องประเมินลูกหนีการค้าจากการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า มีคู่ค้ารายไหนที่มีแนวโน้มจะเกิดหนี้เสีย หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วจึงหาวิธีป้องกัน หรือวิธีที่จะเก็บหนี้ให้เร็วขึ้นก่อนกำหนด

การจัดการวิธีการชำระเงินและการบริหารลูกหนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อย่าปล่อยให้ปัญหาการเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ กลายเป็นอุปสรรคจนทำให้ธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงัก และเสียคู่ค้าที่สำคัญไป

ที่มา : K SME INSPIRED
 57
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์