• หน้าแรก

  • Accounting Articles

  • 6 ข้อดี ที่โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ช่วยนักบัญชีและเจ้าของธุรกิจ

6 ข้อดี ที่โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ช่วยนักบัญชีและเจ้าของธุรกิจ

  • หน้าแรก

  • Accounting Articles

  • 6 ข้อดี ที่โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ช่วยนักบัญชีและเจ้าของธุรกิจ

6 ข้อดี ที่โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ช่วยนักบัญชีและเจ้าของธุรกิจ

6 ข้อดี

ที่โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed ช่วยนักบัญชีและเจ้าของธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจทางธุรกิจ โดยโปรแกรมจะช่วยเก็บสะสม จัดเก็บ และประมวลข้อมูลทางบัญชีและการเงินให้ผู้ใช้งาน อีกทั้งยังถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนงานทางด้านบัญชี ซึ่งสามารถพัฒนาได้ตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ธุรกิจของคุณ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

1. ช่วยพัฒนาองค์กร

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนั้นสามารถวิเคราะห์ทิศทางของธุรกิจได้ว่าจะดำเนินธุรกิจไปใน ทิศทางใดได้ โดยใช้ตัวเลขทางบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจ โดยตัวเลขแต่ละบัญชี สามารถเปรียบเทียบตัวเลขที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างไรบ้าง ซึ่งจุดนี้ทำให้ผู้บริหารได้รู้และทราบได้อย่างรวดเร็วกับการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ และข้อมูลจุดนี้สามารถทำให้ผู้บริหาร สามารถตัดสินใจได้แม่นยำ ยิ่งขึ้นอีกด้วย

2. ได้ข้อมูลแม่นยำ

ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนั้นทำให้การทำงานนั้นมีความรวดเร็วและแม่นยำ มากกว่าเดิม โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมในการตัดสินใจด้านงานบริหารต่างๆ โดยในอดีต การทำบัญชีจะทำด้วยสมุดบัญชี และใช้ลายมือนักบัญชีเป็นผู้ลงบัญชี ก่อนทำการ Post บัญชีเพื่อทำการปิดบัญชี ให้ผู้บริหารได้ทราบฐานะทางการเงินและกำไรหรือขาดทุนใน แต่ละงวดเป็นเท่าไร? ซึ่งขั้นตอนในการทำบัญชีแบบเก่าจะทำให้เกิดปัญหาการผิดผลาด ของตัวเลขได้ ที่ไม่สามารถทำให้ตัวเลขที่ทำการปิดบัญชีดุลได้ ทำให้เกิดการล้าช้ามา ทบทวนตัวเลขใหม่ว่า Post ผิดบัญชี หรือ ใส่จำนวนตัวเลขที่ผิดพลาดกันแน่ ต่างจาก การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิด การผิดพลาดทางตัวเลขได้น้อยกว่าการทำด้วยมือเป็นอย่างมาก

ผู้นำธุรกิจ

3. เป็นผู้นำในธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปช่วยสืบค้นข้อมูลของคู่แข่งทางธุรกิจ สามารถสร้างความเป็น ผู้นำในธุรกิจให้กับเราได้ โดยเราจะใช้ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ในการนำ ข้อมูลตัวเลขทางบัญชีมาวิเคราะห์จุดต่างๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลของคู่แข่งในธุรกิจ เดียวกันว่ามีการเติบโตไปในทิศทางใด เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจตัวเอง ว่าจะนำพาธุรกิจไปในทิศทางใดให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่หนึ่งในธุรกิจ เช่น การออกแบบค่าการตลาด , การส่งเสริมการขาย , การเพิ่มยอดขาย , การลดต้นทุน และ การลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในองค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญในการดูแนวโน้มของ ธุรกิจของเราได้ทั้งสิ้น

ทำงานรวดเร็ว

4. ทำงานได้รวดเร็ว

อีกข้อสำคัญคือโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนั้นจะช่วยให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการป้อนข้อมูลในทุกวัน ซึ่งสามารถทำงานตามที่ต้องการได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้เร็ว และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการอีกด้วย

ลดกำลังคน เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร

5. ลดกำลังคน เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนั้นช่วยลดขั้นตอนการทำงานของคนในแผนกบัญชีได้ลดลงอย่างมาก โดยเปลี่ยนเป็นให้ทุกแผนกในองค์กรนั้นมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้อนข้อมูลต่างๆ ลงในระบบสารสนเทศเข้าโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปแทน ทำให้แต่ละแผนกตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำงาน ดังนั้นองค์กรจึงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิม และบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

ทำงานได้รวดเร็ว

6. จัดการเรื่องภาษีได้ง่ายขึ้น

เรื่องภาษีที่ค่อนข้างยุ่งยากนั้น โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปช่วยให้การทำงานเรื่องภาษีนั้นง่ายดายขึ้นกว่าเดิม จากอดีตที่ใช้การทำบัญชีด้วยมือ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าและผิดพลาด ผู้ประกอบการอาจเกิดปัญหาการเสียภาษีไม่ถูกต้องและล่าช้า นำมาซึ่งค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และคดีอื่นๆ ตามมา จากความผิดพลาดเหล่านั้น แต่ถ้าเราใช้ระบบสารสนเทศมาทำบัญชี จะทำให้ลดความผิดพลาดตรงจุดนี้ลง

 3602
ผู้เข้าชม

บทความดีๆ เพื่อนักธุรกิจ และนักบัญชี

Prosoft WINSpeed เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่มอบความรู้และข้อมูลทางด้านบัญชีให้กับคุณด้วยข้อมูลที่ ทันสมัย ถูกต้องและครบถ้วน

เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจ SMEs ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความดีๆ เพื่อนักธุรกิจ และนักบัญชี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์