บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด

บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด

  • -ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
  • -มีรายงานหลากหลาย
  • -รองรับระบบต้นทุน
คุณธิดา
ตำแหน่ง : Act.Cheif Accounting Officer
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต-จำหน่าย ขายปลีก สื่อเพื่อการบันเทิงประกอบกิจการตัวแทนลิขสิทธิ์ทั้งในและต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a
สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการนำ Software มาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องต้นทุน การควบคุมสินค้าระหว่างคลัง  และการจัดเก็บสินค้า"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"ช่วยให้สามารถควบคุมต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้อง และมีรายงานที่สามารถนำมาช่วยใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจในอนาคตได้ดี"

เกี่ยวกับบริษัท:

www.dex.co.th


บทความโดย :คุณธิดา บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด
 1230
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์