บริษัท ซันอัลลอย อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ซันอัลลอย อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นโปรแกรมที่ใช้งานไม่ยากสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป
สามารถ Import Data จากอีกโปรแกรมหนึ่งเข้ามาใช้งานร่วมกันได้

คุณวารุณี คำทิพย์
ตำแหน่ง : Accounting Staff
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ขายส่ง ขายปลีก ซีเมนต์คาร์ไบด์ ผงเหล็ก แม่พิมพ์

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a
สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพราะทางสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นเห็นว่าโปรแกรมหลักที่ใช้งานอยู่สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ได้ จึงนำไปใช้ในเรื่องการคำนวณต้นทุนการผลิต และการปิดงบบัญชี"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"ช่วยในเรื่องการคำนวณต้นทุนการผลิต และการปิดงบบัญชี"

เกี่ยวกับบริษัท:

www.sanalloy.co.jp/en


บทความโดย :คุณวารุณี คำทิพย์ บริษัท ซันอัลลอย อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด

 418
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์