บริษัท เอบีเอ็ม คอนเนค จำกัด

บริษัท เอบีเอ็ม คอนเนค จำกัด

  • โปรแกรม Prosoft WINSpeed ใช้งานง่าย ทำงานอย่างเป็นระบบครบวงจร และรองรับเอกสารทางด้านสรรพกร
คุณขวัญใจ ตระการวชิรหัตถ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกอบกิจการประเภทกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ฯ

ทุนจดทะเบียน : 8,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เนื่องจากระบบเดิมที่เคยใช้งานระบบการทำงานของ Software ยังไม่ครอบคลุมระบบการทำงานของบริษัทฯ และไม่ตรงความต้องการของผู้บริหาร"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"ฝ่ายงานอื่นๆ ภายในบริษัทฯ สามารถเข้ามาทำข้อมูลในโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ได้ ทำให้ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน และช่วยลดการทำงานของฝ่ายบัญชี"

เกี่ยวกับบริษัท:

-

บทความโดย :คุณขวัญใจ ตระการวชิรหัตถ์ บริษัท เอบีเอ็ม คอนเนค จำกัด
 918
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์