Warehouse Management

Warehouse Management

129 รายการ
ถ้ากรณีที่ต้องการเรียกรายงานรับสินค้าเข้า(DO) ขึ้นตอนการเรียกรายงานอย่างไร
2507 ผู้เข้าชม
รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า(แบบสรุป) เพิ่มให้ Range option สามารถเรียกจากรหัสยี่ห้อสินค้าและรหัสกลุ่มสินค้า มีขั้นตอนอย่างไร
2482 ผู้เข้าชม
การเรียกดูรายงานวิเคราะห์จำนวนวันสินค้าคงเหลือ มีขั้นตอนอย่างไร(WH)
2447 ผู้เข้าชม
วิธีการเรียกดูรายงานสินค้ามีอายุ (Lot & Expire) มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2357 ผู้เข้าชม
วิธีการเรียกดูรายงานปรับปรุงเมลดสินค้า(แบบแจกแจง) มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2310 ผู้เข้าชม
วิธีการบันทึกจัดของ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
2299 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์