Value Added Tax

78 รายการ
เพิ่มกำหนดรหัสเจ้าหนี้เมื่อกำหนดรหัส branch ในส่วนของสาขา 5 หลักแล้วให้แสดงในรายงานภาษีซื้อ(มูลค่าเพิ่ม)ฉบับที่ 197อย่างไร(ตามประกาศกรมสรรพากรให้มีสาขา 5 หลัก)
1063 ผู้เข้าชม
รายงานภาษีซื้อ เพิ่มให้สามารถเลือก Range Option จากเลขที่ออกใหม่ได้อย่างไร
769 ผู้เข้าชม
VAT ภงด.2 การ Export tax เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และบัตรประชาชน ออกตาม WHT และมองเอกสารจาก Master file (บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล)อย่างไร
766 ผู้เข้าชม
VAT ภงด. 53 การ Export Tex แก้ไขรายการ หมู่ที่ให้ออกก่อนซอย เพื่อให้ตรงกับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของสรรพกรอย่างไร
645 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์