รายงาน Purchase Order Report กรณี Export Excel CSV ต้องการให้แสดง GoodID อย่างไร

รายงาน Purchase Order Report กรณี Export Excel CSV ต้องการให้แสดง GoodID อย่างไร

Q:
A:

 12
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์