• หน้าแรก

  • Fixed Assets

  • คำแนะนำเพิ่มเติม ก่อน Post GL ค่าเสื่อมราคา เข้าโปรแกรม Account

คำแนะนำเพิ่มเติม ก่อน Post GL ค่าเสื่อมราคา เข้าโปรแกรม Account

  • หน้าแรก

  • Fixed Assets

  • คำแนะนำเพิ่มเติม ก่อน Post GL ค่าเสื่อมราคา เข้าโปรแกรม Account

คำแนะนำเพิ่มเติม ก่อน Post GL ค่าเสื่อมราคา เข้าโปรแกรม Account

Q:
คำแนะนำเพิ่มเติม ก่อน Post GL ค่าเสื่อมราคา เข้าโปรแกรม Account
A:

กรณีที่จะทำการ Post GL ค่าเสื่อมราคาเข้าโปรแกรม Account  ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการ Post GL ไปแล้ว จะไม่มีรายงานรองรับการ Post ไป ใน Fixed Assets มีวิธีการป้องกันและเก็บประวัติอย่างไร

ก่อนทำการ Post  GL ค่าเสื่อมราคาเข้าโปรแกรม Account   ให้ทำการตรวจสอบรายการค่าเสื่อมราคาที่คิดในแต่ละงวดก่อน  โดยพิมพ์  “รายงานการลงบัญชีค่าเสื่อมราคา”  เพื่อตรวจสอบยอดค่าเสื่อมก่อนสั่ง post gl ค่าเสื่อม และทำการพิมพ์รายงานนี้ไว้เพื่อตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงยอดค่าเสื่อมราคาภายหลัง หรือ หากมีการแก้ไขค่าเสื่อมภายหลัง

 

 

  • เลือกงวดบัญชีค่าเสื่อมที่จะ Post GL ค่าเสื่อม ตามจริง  เพื่อจะได้แสดงยอดข้อมูลตามที่จะ post gl ค่าเสื่อมราคา  กำหนดเพียงงวดบัญชีที่ต้องการ จากนั้นกด ตกลง  โปรแกรมจะกรองข้อมูลค่าเสื่อมที่จะคิดมาให้อัตโนมัติตามที่ได้คำนวณไว้ตัวอย่าง  รายงานการลงบัญชีค่าเสื่อมราคา
เมื่อนำมาตรวจสอบกับการ Post GL ค่าเสื่อมราคาในงวดเดียวกันจะแสดงยอดค่าเสื่อมตามที่ได้คิดไว้ 
 3592
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์