วิธีการส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพกรทางอินเตอร์เน็ตต้องทำอย่างไร

วิธีการส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพกรทางอินเตอร์เน็ตต้องทำอย่างไร

Q:
A:
วิธีการส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพกรทางอินเตอร์เน็ตต้องทำอย่างไร
ขั้นตอนในการ Export ดังนี้

1.เลือก Value Added Tax จากนั้น VT Withholding Tax Reports
2.กด Export Tax จากนั้นจะเจอหน้าจอดังภาพ


3.เมื่อเลือก รูปแบบ ภงด....,เดือน,และไฟล์เรียบร้อยแล้ว กด Export แล้วนำไฟล์ที่Save ส่งให้กับกรมสรรพกร
“นามสกุลของ file จะเป็น tax File”


 2943
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์