บันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ระบบ GLรายการรายวัน เป็น ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2 จะมีขั้นตอนบันทึกอย่าง

บันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ระบบ GLรายการรายวัน เป็น ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2 จะมีขั้นตอนบันทึกอย่าง

Q:
A:

 4000
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์