การทำงานของ Bank Net ข้อมูลเงินโอนเพื่อนำส่งธนาคารทหารไทย (TMB) มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

การทำงานของ Bank Net ข้อมูลเงินโอนเพื่อนำส่งธนาคารทหารไทย (TMB) มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
การทำงานของ Bank Net ข้อมูลเงินโอนเพื่อนำส่งธนาคารทหารไทย (TMB) มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
การทำงานของ Bank Net ข้อมูลเงินโอนเพื่อนำส่งธนาคารทหารไทย (TMB) มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

ขั้นตอนการทำงานของ Bank Net ทำได้ดังนี้

ระบบ AP(Accounts Payable)

 AP Data Entry

 Bank Netรูปที่ 1  หน้าต่าง Bank Net ในโปรแกรม WINSpeed10.0
รูปที่ 2  หน้าต่าง Bank Net  แสดงเมนูเปิดหน้าต่าง ธ.ทหารไทย
รูปที่ 3 หน้าจอ Bank Net ของธนาคารทหารไทย


ขั้นตอนการใช้งานของ Bank Net

1. ทำการกำหนดรหัสสมุดเงินฝากของธนาคารทหารไทย ที่ระบบ CQ > CQ Bank > Adjustments >หน้าจอกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก 

รูปที่ 1.1 ทำการกรอกข้อมูลหน้าจอกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก
รูปที่ 1.2 ตรงรหัสธนาคารเลือกเป็น ธนาคารทหารไทย
รูปที่ 1.3 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยทำการบันทึก


2. สามารถใช้ข้อมูลธนาคารได้กับทุกหน้าจอที่มีแถบ Transfer out เช่นหน้าจอจ่ายชำระเจ้าหนี้รูปที่ 2.1 หน้าจอจ่ายชำระหนี้จะมี tab Transfer out ทำการกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบ
รูปที่ 2.2  ตรงแถบ transfer out > รหัสสมุดเงินฝาก เลือกของธนาคารทหารไทย
รูปที่ 2.3 ต้องทำการติ๊กเลือกที่ช่อง S หน้ารหัสสมุดเงินฝาก 

เพื่อนำไปทำformat ตัดจ่ายเงินที่ Bank Net ได้

หมายเหตุ > หากไม่ทำการเลือกที่ช่อง S ที่ Bank  Net ของ ธ.ทหารไทย จะมองไม่เห็นรายการที่ทำ
รูปที่ 2.4 ทำการกรอกข้อมูลที่แถบ Payments ให้เรียบร้อยและทำการบันทึก


3. สามารถนำข้อมูลแถบ transfer out ที่ทำรายการในข้อ 2 ไปทำ format ตัดจ่ายเงินที่ Bank Netรูปที่3.1 จากนั้นทำรายการที่หน้าจอ Bank Net
รูปที่ 3.2 เลือก TMB BANK
รูปที่ 3.3 หน้าจอ Bank Net ส่วนของ Header 


3.3.1 Export File Location คือpathที่ต้องการนำข้อมูล Export ไปวาง

3.3.2 คือส่วน Rang กรองข้อมูลที่ต้องการให้ออกรูปที่ 3.4 กรอกข้อมูลส่วน Header ให้ครบและ Click Run
รูปที่ 3.5 เมื่อ Click  Run หลังจากกรอกข้อมูลส่วน Header จะได้ข้อมูลที่กรองมา
รูปที่ 3.6 กรอกข้อมูลในส่วนของแถบ Transfer Detail ให้เรียบร้อย
รูปที่ 3.7 กด Export ข้อมูล
รูปที่ 3.8 เมื่อไปดู Path ที่ได้กำหนดไว้ก็จะพบเอกสาร .TXT ที่ Export
 

 3219
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์