ข่าวสารบัญชี

;

ข่าวสารบัญชี

11 รายการ
ส่วนบัญชีเงินฝากประจำ ที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไปและบัตรเงินฝากธนาคาร ทั้งหลายนั้น ปัจจุบัญถูกจัดให้ไปอยู่ ในบัญชีเงินลงทุนระยะสั้น และแยกแสดง เป็นรายการต่างหากในงบดุล ซึ่งเป็นไป ตามประกาศของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เรื่อง การแสดงรายการย่อในงบการเงิน
4139 ผู้เข้าชม
การวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานซึ่งหมายถึง การวิจัยตามแบบแผนหรือการ ค้นคว้าอย่างจริงจัง โดยมุ่งหมายที่จะค้นพบความรู้ใหม่อันอาจเป็นประโยชน์แก่การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการขึ้นใหม่ หรือโดยมุ่งหมายที่จะนำ ความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดมาสู่ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการที่มีอยู่เดิม
3655 ผู้เข้าชม
IFRS เป็นมาตรฐานใหม่ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมากกว่า 120 ประเทศ ซึ่งออกมาเพื่อทดแทน Generally Accepted Accounting Principles หรือ GAAP ซึ่งเป็นหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วโลกมาเป็นเวลายาวนาน
2684 ผู้เข้าชม
กรมสรรพากรแจ้งเตือนให้ผู้ทำบัญชีระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งประเด็นความผิดที่ตรวจพบในงบการเงิน
3944 ผู้เข้าชม
2 ผู้บริหาร Infosys ดันอินเดียผงาดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โลก สำนักงานของบริษัท Infosys Techno-logies ซึ่งอัดแน่นไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมไฮเทครุ่นล่าสุด ดูโดดเด่นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นสวนเขียวขจี สระว่ายน้ำและสนามหญ้าที่ตัดจนเรียบ ..
3523 ผู้เข้าชม
การกำกับดูแลมาตรฐานบัญชีให้เป็นแบบเดียวกันทั่ว โลกประสบความสำเร็จอย่างดีโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทใน 100 กว่าประเทศ ใช้โครงสร้างแบบเดียวกันตามคู่มือ มาตรฐานการบัญชีแบบเดียวกันทั่วโลก (International Financial Reporting Standard – IFRS)
4734 ผู้เข้าชม
สหรัฐอเมริกาได้เริ่มใช้มาตรฐานใหม่นี้ในปีบัญชี 2009 ปัจจุบันจึงมีการพูดถึงหรือเขียนถึงมาตรฐานบัญชีใหม่ที่เรียกว่า “International Financial Reporting Standard หรือ IFRS” กันมาก สำหรับประเทศที่ใช้มาตรฐานการแสดงสถานะทางการเงิน IFRS จริงๆ แล้วมีกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
5674 ผู้เข้าชม
ท่านที่เป็นนักบัญชีคงได้ติดตามข่าวคราวการแก้ไขมาตรฐานการบัญชีของไทย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันขนานใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นการ “ยกเครื่อง” ก็ว่าได้ อันที่จริงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีในระยะหลังนี้มีการแก้ไขกันมาตลอด อย่างต่อเนื่อง..
9756 ผู้เข้าชม
ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากรโดยทั่วไปในทางบัญชีไม่ถือเป็นรายจ่ายแต่ในทางภาษีอากร กำหนดยอมให้นำมาถือเป็นรายจ่ายตามหลัก
3548 ผู้เข้าชม
เพื่อให้การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนภาษี และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการเป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดบัญญัติไว้ และมีจำนวนน้อยที่สุด
4591 ผู้เข้าชม
บัญชีถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ถูกนำมาใช้เพื่อการอธิบายผลการดำเนินงาน ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีหลักฐานอ้างอิง สามารถทำการตรวจสอบได้ โดยเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลทางด้านอื่น ระบบบัญชีจึงเป็นแหล่งสะสมข้อมูลที่มีความหมายต่อการดำเนินธุรกิจ
7057 ผู้เข้าชม
164 ผู้เข้าชม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center

ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoftwinspeed.com,
sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

02-739-5902 (AUTO)

support@prosoftwinspeed.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์