Warehouse Management

Warehouse Management

13 รายการ
6513 ผู้เข้าชม
เพื่อสำหรับบันทึกส่งคืนสินค้า เช่น ส่งคืนผู้ขาย ส่งคืนสินค้าจากการผลิตการบันทึกรายการจะมีผลกับ Stock ทำให้ Stock สินค้าลดลง
23172 ผู้เข้าชม
729 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์