กำหนด Promotion

กำหนด Promotion

เป็นการกำหนดราคา Promotion ของสินค้าที่ให้ขายกับลูกค้าแต่ละรายในช่วงที่มีการลดราคาการนำไปใช้งานขึ้นอยู่กับ IC Option กำหนดราคาขายอัติโนมัติ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถเลือกกำหนดราคา Promotion สำหรับสินค้าทั้งหมด, กลุ่มสินค้าและสินค้ารายตัวได้
  • สามารถระบุรหัสแผนก รหัสผู้บันทึก และรหัสผู้อนุมัติได้
  • สามารถ Copy ข้อมูลการบันทึก Promotion ได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
  • สามารถดูประวัติการกำหนดราคา (History) ของสินค้าต่างๆได้
  • สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้โปรแกรมกำหนดราคาขายตามลำดับราคาใน Enterprise หรือ ราคา Price List หรือราคา Promotion ได้
  • ราคาขายและส่วนลดที่กำหนดใน Promotionจะไปแสดงที่หน้าขายให้อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • สามารถ Drill Down รายงานกำหนด Promotion เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • กำหนด Promotion

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2029
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์