กำหนด PriceList

กำหนด PriceList

เป็นการกำหนดราคา Price List ของสินค้าที่ให้ขายกับลูกค้าแต่ละราย และการนำราคาขายที่กำหนดใน Price List ไปใช้งานขึ้นอยู่กับ IC Option การแสดงราคาขายสินค้า

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถเลือกกำหนดราคา Price List สำหรับสินค้าทั้งหมด กลุ่มสินค้า หรือสินค้ารายตัวได้
  • สามารถระบุรหัสแผนก รหัสผู้บันทึก และรหัสผู้อนุมัติได้
  • สามารถดูประวัติการกำหนดราคา (History) ของสินค้าต่างๆได้
  • สามารถ Copy ข้อมูลการบันทึก Price List ได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
  • เลือกช่วงเวลาเป็นนาทีทองได้โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาได้ตามต้องการ
  • สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้โปรแกรมกำหนดราคาขายตามลำดับราคาใน Enterprise หรือ ราคา Price List ได้
  • ราคาขายและส่วนลดที่กำหนดใน Price List จะไปแสดงที่หน้าขายให้อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด
  • สามารถ Drill down รายงานกำหนด Price List เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก

  • กำหนด Price list

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2278
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์