General Ledger ระบบบัญชี การเงิน

General Ledger ระบบบัญชี การเงิน

General Ledger

General Ledger
เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกรายการรายวัน ซึ่งจะบันทึกรายการที่นอกเหนือจากการบันทึกซื้อ สินค้าขายสินค้า การรับเงิน การจ่ายเงิน เพราะเนื่องจากเมื่อมีการบันทึกที่ระบบเกี่ยวข้อง โปรแกรมจะทำการ  link ข้อมูลมาที่หน้าจอรายการรายวันให้อัตโนมัติ ใช้ในการบันทึกรายการปรับปรุง หรือปิดบัญชี ส่วนรายการ รายวันแบบเร็ว เหมาะสำหรับรายการที่ต้องการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ รองรับการเตรียมเอกสารก่อนการจ่ายเงิน หรือ Pre-payment การบันทึกยอดยกมา เพื่อเตรียมขี้นระบบ นอกจากนี้โปรแกรมยังรองรับการ Post GL ได้ทั้งแบบ Real Time Post และ Batch Post ซึ่งการ Post แบบ Batch นี้ก็ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการ ให้บันทึกรวมยอดหรือบันทึกตามแต่ละรายการ และสามารถพิมพ์ Voucher หรือพิมพ์งบทดลอง หรือกระดาษทำการได้ที่ระบบ General Ledger
 15482
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์