บริษัท พี.เอส.บี จำกัด

บริษัท พี.เอส.บี จำกัด


บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่ ณ บริษัท พี.เอส.บี จำกัด ณ วันที่ 23 กันยายน 2558


บริษัท พี.เอส.บี จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ผลิตทั้งไทยและต่างชาติ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ จึงจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 70 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอกับการขยายตัวของบริษัทฯ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้าน Software บัญชี Prosoft WINSpeed นะคะ

 2833
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์