บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด

บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด

  • - ใช้งานง่าย,โปรแกรมเป็นภาษาไทย
  • - รายงานสามารถ Export เป็น EXCEL ได้
  • - รายงานมีหลายรูปแบบสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์งานอื่นๆได้
  • สะดวก รวดเร็ว
คุณสุพิชฌาย์ ธัญจิรานันทกุล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต อาหารสัตว์ และฟาร์มไก่พันธ์ผลิตลูกไก่จำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : 420,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการปศุสัตว์ ซึ่งมีการทำงานที่ซับซ้อน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว และตรวจสอบการทำงานง่ายขึ้น มีระบบระเบียบขึ้น"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

  1. ช่วยให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำไปใช้ในการวางแผนงานในอนาคตได้อย่างรวดเร็วทันเวลา
  2. ช่วยให้การทำงานมีระบบระเบียบรวดเร็ว ถูกต้อง และค้นหาได้สะดวกขึ้น ลดเวลาในการทำงาน
  3. มีฟังก์ชั่น และรายงานที่ครอบคลุมการทำงาน รวมถึงมีรายงานต่างๆ ที่สามารถนำมาวิเคราะห์งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี

เกี่ยวกับบริษัท:

-

บทความโดย :คุณสุพิชฌาย์ ธัญจิรานันทกุล บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
 2632
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์