บริษัท ซี เอส การบัญชี จำกัด

บริษัท ซี เอส การบัญชี จำกัด

  • "เพิ่มระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น"
คุณสุมาพร ผักไหม
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการจัดทำบัญชี วางระบบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี,ภาษีอากร

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เนื่องจากมีการขยายกิจการ ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จึงนำ Software เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และให้การทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยให้ทำงานสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และเรียกดูข้อมูล สามารถจัดทำ งบการเงินได้เองหลายๆ รูปแบบ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถ Export Tax ในการยื่น ภงด. online ได้"

เกี่ยวกับบริษัท:

-

บทความโดย :คุณสุมาพร ผักไหม บริษัท ซี เอส การบัญชี จำกัด
 1941
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์