บริษัท ดาต้าบาร์ จำกัด

บริษัท ดาต้าบาร์ จำกัด

  • โปรแกรม Prosoft WINSpeed ใช้งานง่าย,สะดวก,ลดขั้นตอนในการทำงาน ของพนักงานบัญชี
K.Arporn Sritha
ตำแหน่ง : Account & Finance
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการ นำเข้า-ส่งออก จำหน่าย ซ่อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องต่อพ่วงทุกชนิด"

ทุนจดทะเบียน : 3,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"บรัษัทฯต้องการลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนของพนักงานบัญชี และระบบของ Software สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed สามารถช่วยลดกระบวนการทำงานแบบ Manual ได้อย่างมาก ช่วยให้ใช้พนักงานบัญชีน้อยลง ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาต่างๆ อีกมากมายที่จะตามมาภายหลัง สามารถเรียกรายงานต่าง ๆ ได้ และช่วยลดปัญหา การซ้ำซ้อนของข้อมูลได้อย่างชัดเจน"

เกี่ยวกับบริษัท:

www.databar.co.th

บทความโดย :Arporn Sritha บริษัท ดาต้าบาร์ จำกัด
 2200
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์