บริษัท วี.แอล.เค. เทคโน เทรด จำกัด

บริษัท วี.แอล.เค. เทคโน เทรด จำกัด

  • โปรแกรมใช้งานง่าย สะดวก และไม่ซับซ้อน
คุณวันทนี ขจรรัตนวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีและบุคคล
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเข้า และจัดจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ ได้รับ ใบบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015"

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"ตัว Software มี module ที่ครอบคลุมการใช้งานของทุกแผนก ตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้าจาก Supplier (Purchase Order) การรับใบสั่งซื้อจากลูกค้า และออกใบกำกับภาษีขาย (Sales Order) รวมถึงกระบวนการการจ่ายชำระค่าสินค้า และบริการ (Accounts Payable) และการรับชำระเงินจากลูกค้า (Accounts Receivable) อีกทั้งรูปแบบการใช้งานก็ง่าย สะดวก และไม่ซับซ้อน"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรมบัญชี WINSpeed ช่วยในการดึงรายงานที่สำคัญในส่วนงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น สินค้าคงเหลือ ยอดหนี้ค้างชำระ ยอดขายรายเดือน เป็นต้น อีกทั้งเอกสารในระบบ WINSpeed จะมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เมื่อตรวจพบการผิดพลาด ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการบันทึกเอกสาร การจะแก้ไขข้อมูลในเอกสารฉบับนั้น จะต้องทำการแก้ไขย้อนหลังจากขั้นตอน สุดท้ายย้อนกลับไปถึงการบันทึกเอกสารที่ต้องการแก้ไข ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นหลักให้พนักงานบันทึกเอกสารกันอย่างรอบคอบ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น"

เกี่ยวกับบริษัท:

www.vlktechno.com

บทความโดย :คุณวันทนี ขจรรัตนวัฒน์ บริษัท วี.แอล.เค. เทคโน เทรด จำกัด
 2410
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์