บริษัท ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • โปรแกรม Prosoft WINSpeed สามารถดูรายงานเกี่ยวกับบัญชี ได้หลายรูปแบบ และดูงบการเงินได้แบบ Real Time
คุณสุวภัทร แท่งทอง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ออกแบบ พัฒนา จัดซื้อ จัดหา ประกอบและผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า"

ทุนจดทะเบียน : 225,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการให้ระบบการทำงานมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถบันทึกบัญชี และดูรายงานเกี่ยวกับบัญชีได้หลายรูปแบบ "

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรม Prosoft WINSpeed ช่วยให้สามารถบันทึกบัญชี และดูงบการเงินได้แบบ Real Time"

เกี่ยวกับบริษัท:

https://www.fukujuth.com

บทความโดย :คุณสุวภัทร แท่งทอง บริษัท ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 906
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์