บริษัท เอเชีย อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอเชีย อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  • "โปรแกรม Prosoft WINSpeed ใช้งานง่าย ครอบคลุมการทำงาน การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกัน"
คุณจรูญลักษณ์ หล้า
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง"

ทุนจดทะเบียน :5,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"ต้องการควบคุมต้นทุนการผลิต เพราะ Software เป็นระบบที่ใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหว ของสินค้าได้ทั้งการรับสินค้าเข้า,การจ่ายสินค้าออก,การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หรือสาขา สามารถตรวจสอบยอดสินค้า คงเหลือในคลังได้อีกด้วย"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"โปรแกรม Prosoft WINSpeed ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น"

เกี่ยวกับบริษัท:

-

บทความโดย :คุณจรูญลักษณ์ หล้า บริษัท เอเชีย อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 1112
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์