บริษัท พี.เอส.บี. จำกัด

บริษัท พี.เอส.บี. จำกัด

  • "การจัดการทำงานภายในบริษัทเป็นระบบมากขึ้น เช่น เอกสารถ้าเดินหน้าแล้วจะทำการยกเลิกต้นทางต้องมีการถอยเอกสารก่อน ถึงจะสามารถดำเนินการได้ ทำให้ง่ายในการ Recheck ข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ลดความผิดพลาด User Error เนื่องจากมีระบบ Approve กับ Audit ที่ช่วยตรวจสอบ ติดตั้งโปรแกรม WINSpeed ได้ง่ายให้เวลาไม่นานมาก Format Report ให้เรียกที่ส่วนกลางได้ ทำให้เมื่อมีการปรับ Format Report แล้วทำให้ User ทุกคนได้ Format ที่เหมือนกัน และ Database เป็น RDBMS (ระบบเดิมใช้ เป็น Foxpro) ซึ่งทำให้การบริหารฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น"
คุณธีรยุทธ สมแก้ว
ตำแหน่ง : IT Department
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ผลิตทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อให้สินค้าของผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคชาวไทยนอกจากนั้นบริษัทฯยังสามารถสนับสนุนผู้ผลิตทั้งในด้านการวางแผนการตลาดและการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศอีกด้วย

ทุนจดทะเบียน :70,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"การเข้าถึงฐานข้อมูลสามารถเข้าไปดูได้เนื่องจากเก็บข้อมูลโดยใช้ SQL Server ซึ่งถ้า User มีความต้องการ Report ที่นอกเหนือจากที่ software มีให้ ทางทีม IT สามารถพัฒนาต่อได้ การปรับเปลี่ยน Standard Report สามารถทำได้ เนื่องจากใช้ Info Marker ในการพัฒนา ทุกๆขั้นตอนสามารถ Audit ได้ ทำให้ง่ายสำหรับทีมที่ Monitor Data"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"เมื่อได้นำโปรแกรม WINSpeed มาใช้งานทำให้สามารถควบคุมและปรับ Flow การทำงานให้เป็นระบบระเบียบได้ดี มีการนำข้อมูลไปพัฒนาต่อ เช่น Report สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหารเผื่อนำไปกำหนดทิศทางของบริษัท ลดปัญหาบาง Process ที่มีการทำงานซ้ำซ้อน และลดความผิดพลาดของข้อมูลเนื่องจากแต่ละ Process จะมีวิธีการทำงานในการApprove เผื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้อีกครั้ง"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://www.psb.co.th/home.html

บทความโดย :คุณธีรยุทธ สมแก้ว บริษัท พี.เอส.บี. จำกัด
 1647
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์