บริษัท ต.แสงชัยชุมแพ (1985) จำกัด

บริษัท ต.แสงชัยชุมแพ (1985) จำกัด

  • "โปรแกรม WINSpeed เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีความยืดหยุ่น มีระบบผังบัญชีที่ครอบคลุม สามารถสร้างงบการเงินสร้างรายการบัญชี ซึ่งรองรับกับการทำงานของบริษัทที่มีทั้งการจัดทำบัญชีและการบริหารการขาย สามารถออกบิลใบกำกับภาษี สามารถ design form หรือรายงาน ทำให้การทำงานง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น"
คุณนพดล จันทา
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์อาวุโส
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบกิจการขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

ทุนจดทะเบียน :7,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เนื่องจากบริษัทดำเนินกิจการขายวัสดุก่อสร้าง มีรายละเอียดในส่วนของรายการซื้อ-ขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ มากมาย ทำให้ใช้ทรัพยากรทางด้านเวลา บุคคลและเอกสารค่อนข้างมาก ทางบริษัทจึงต้องการโปรแกรมที่รองรับการทำงานและทำให้การทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุด"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"หลังจากที่บริษัทได้นำโปรแกรม WINSpeed เข้ามาใช้ในงานของบริษัท ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานลง จากเดิมที่ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการเบิกวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้าสำเร็จรูป ลดทรัพยากรที่ใช้ด้านงานเอกสาร ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น อีกทั้งมีรายงานของระบบต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การดำเนินการของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ"

เกี่ยวกับบริษัท:

-

บทความโดย :คุณนพดล จันทา บริษัท ต.แสงชัยชุมแพ (1985) จำกัด
 4138
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์