บริษัท ต.แสงชัยชุมแพ (1985) จำกัด

บริษัท ต.แสงชัยชุมแพ (1985) จำกัด

                               
  "โปรแกรม WINSpeed เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีความยืดหยุ่น มีระบบผังบัญชีที่ครอบคลุม สามารถสร้างงบการเงินสร้างรายการบัญชี ซึ่งรองรับกับการทำงานของบริษัทที่มีทั้งการจัดทำบัญชีและการบริหารการขาย สามารถออกบิลใบกำกับภาษี สามารถ design form หรือรายงาน ทำให้การทำงานง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น"

  คุณนพดล จันทา
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์อาวุโส
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบกิจการขายปลีกวัสดุก่อสร้าง                                                     
 ทุนจดทะเบียน :  7,000,000 บาท       จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?
"เนื่องจากบริษัทดำเนินกิจการขายวัสดุก่อสร้าง มีรายละเอียดในส่วนของรายการซื้อ-ขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ มากมาย ทำให้ใช้ทรัพยากรทางด้านเวลา บุคคลและเอกสารค่อนข้างมาก ทางบริษัทจึงต้องการโปรแกรมที่รองรับการทำงานและทำให้การทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุด

 โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
 "หลักจากที่บริษัทได้นำโปรแกรม WINSpeed เข้ามาใช้ในงานของบริษัท ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานลง จากเดิมที่ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการเบิกวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้าสำเร็จรูป ลดทรัพยากรที่ใช้ด้านงานเอกสาร ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น อีกทั้งมีรายงานของระบบต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การดำเนินการของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ"       
 เกี่ยวกับบริษัท:
 

 
บทความโดย : คุณนพดล จันทา บริษัท ต.แสงชัยชุมแพ (1985) จำกัด
 1503
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์