บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด

บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด

 
"บริษัทสนใจอยากเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีใหม่ ซึ่งทราบว่าซอฟท์แวร์ Prosoft WINSpeed มีชื่อเสียงในด้านของโปรแกรมบัญชีและมีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย มีการพัฒนา Version อย่างต่อเนื่อง Prosoft WINSpeed สามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี"

   
คุณปภาดา จิรธรรมประดับ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน , บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด
.........................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 "ขายล้อแม็กจักรยานยนต์รถยนต์"

 ทุนจดทะเบียน :  5,000,000 บาท     
 จำนวนพนักงาน : n/a

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?
"ทางบริษัทสนใจอยากเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีใหม่ ซึ่งทราบว่าซอฟท์แวร์ Prosoft WINSpeed มีชื่อเสียงในด้านของโปรแกรมบัญชีและมีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย มีการพัฒนา Version อย่างต่อเนื่อง จึงได้ตัดสินใจเลือกใช้ซอฟท์แวร์ตัวนี้"

 โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
 "Prosoft WINSpeed มีฟังก์ชั่นให้ใช้มากมาย ซึ่งสามารถทำให้เรียกใช้งานหรือทำงานได้รวดเร็วขึ้น สามารถเรียกเปิด Order และเรียกรายงานต่างๆ ได้ละเอียดมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี"

 เกี่ยวกับบริษัท:
http://www.yokoalloy.com/


 
     
     บทความโดย : คุณปภาดา จิรธรรมประดับ บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด
 4420
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์