บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด

บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด

  • "บริษัทสนใจอยากเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีใหม่ ซึ่งทราบว่าซอฟท์แวร์ Prosoft WINSpeed มีชื่อเสียงในด้านของโปรแกรมบัญชีและมีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย มีการพัฒนา Version อย่างต่อเนื่อง Prosoft WINSpeed สามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี"
คุณปภาดา จิรธรรมประดับ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน , บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"ขายล้อแม็กจักรยานยนต์รถยนต์"

ทุนจดทะเบียน :5,000,000 บาท จำนวนพนักงาน : n/a

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"ทางบริษัทสนใจอยากเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีใหม่ ซึ่งทราบว่าซอฟท์แวร์ Prosoft WINSpeed มีชื่อเสียงในด้านของโปรแกรมบัญชีและมีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย มีการพัฒนา Version อย่างต่อเนื่อง จึงได้ตัดสินใจเลือกใช้ซอฟท์แวร์ตัวนี้"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"Prosoft WINSpeed มีฟังก์ชั่นให้ใช้มากมาย ซึ่งสามารถทำให้เรียกใช้งานหรือทำงานได้รวดเร็วขึ้น สามารถเรียกเปิด Order และเรียกรายงานต่างๆ ได้ละเอียดมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี"

เกี่ยวกับบริษัท:

http://www.yokoalloy.com/

บทความโดย :คุณปภาดา จิรธรรมประดับ บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด
 5592
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์