บริษัท โฮมฮับ จำกัด

บริษัท โฮมฮับ จำกัด

  • "การบริหารงานในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก ยิ่งทางเราต้องการขยายสาขาธุรกิจ ยิ่งเป็นอุปสรรคทางด้านระบบการจัดการที่จะสามารถบริหารตรงตามมาตราฐานอย่างครอบคลุมยิ่งเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อได้ใช้ Prosoft WinSpeed กลับทำให้ปัญหาที่กังวลหมดไป ด้วยระบบการทำงานที่หลากหลาย เชื่อมต่อได้หลายที่ สามารถดึงข้อมูล เรียกดูรายงาน และการตรวจสอบการทำงาน เก็บเอกสารก็ง่าย สะดวกรวดเร็ว เหมาะกับธุรกิจของคนไทย เพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อระบบงานของเราส่วนหนึ่งพัฒนา จึงทำให้ระบบงานทุกๆ ส่วนของเราพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย"
คุณชาตรี ตั้งมิตรประชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการบริหาร Managing Director , บริษัท โฮมฮับ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

"จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร"

ทุนจดทะเบียน :27 ล้านบาท จำนวนพนักงาน :400 คน

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เนื่องด้วยทางบริษัทต้องการขยายธุรกิจอีกหลายสาขา ทำให้เราคำนึงถึงระบบบริหาร Software ที่จะสามารถช่วยลดปัญหาความยุ่งยากเรื่องระบบรายงานแต่ละแห่ง การเรียกดูข้อมูล การบริหารงาน และที่สำคัญเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามาตรฐาน ลดกระบวนการ เพื่อให้รวดเร็วมากขึ้น และมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการบริหารแบบที่เดียว"

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"ทางบริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูล และสอบถามความคิดเห็นจากหลายแห่งทำให้ได้คำตอบในการเลือกใช้ Prosoft WINSPeed ของโปรซอฟท์ ที่สามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคลุมระบบ การทำงานง่ายขึ้น สามารถเชื่อมโยงได้หลายที่ เรียกดูรายงาน และบันทึกเก็บเป็นเอกสารได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอน หรือใช้แรงงานคนอย่างอดีต พร้อมระบบมีลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของคนไทย และเป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีทีมงาน Support ที่เป็นมืออาชีพ"

นโยบายการบริหารงาน (Key Success Factor):
  1. พัฒนาบุคลากร เช่น Service mind ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยะธรรม ความเป็นผู้นำ
  2. พัฒนาระบบการทำงาน เช่น สรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการทำงานเพื่อให้ทำงานเร็ว และลดต้นทุนการทำงาน
  3. ส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น มีการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกเทศกาล และร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์

www.homehub.co.th

”ครบเรื่องบ้าน บริการดีที่โฮมฮับ”

บทความโดย :คุณชาตรี ตั้งมิตรประชา บริษัท โฮมฮับ จำกัด
 8486
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์