บริษัท โฮมฮับ จำกัด

บริษัท โฮมฮับ จำกัด

 "การบริหารงานในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก ยิ่งทางเราต้องการขยายสาขาธุรกิจ ยิ่งเป็นอุปสรรคทางด้านระบบการจัดการที่จะสามารถบริหารตรงตามมาตราฐานอย่างครอบคลุมยิ่งเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อได้ใช้ Prosoft WinSpeed กลับทำให้ปัญหาที่กังวลหมดไป ด้วยระบบการทำงานที่หลากหลาย เชื่อมต่อได้หลายที่ สามารถดึงข้อมูล เรียกดูรายงาน และการตรวจสอบการทำงาน เก็บเอกสารก็ง่าย สะดวกรวดเร็ว เหมาะกับธุรกิจของคนไทย เพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อระบบงานของเราส่วนหนึ่งพัฒนา จึงทำให้ระบบงานทุกๆ ส่วนของเราพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย"


คุณชาตรี ตั้งมิตรประชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการบริหาร Managing Director , บริษัท โฮมฮับ จำกัด

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร"


 ทุนจดทะเบียน : 27 ล้านบาท           จำนวนพนักงาน : 400 คน

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?
"เนื่องด้วยทางบริษัทต้องการขยายธุรกิจอีกหลายสาขา ทำให้เราคำนึงถึงระบบบริหาร Software ที่จะสามารถช่วยลดปัญหาความยุ่งยากเรื่องระบบรายงานแต่ละแห่ง การเรียกดูข้อมูล การบริหารงาน และที่สำคัญเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามาตรฐาน ลดกระบวนการ เพื่อให้รวดเร็วมากขึ้น และมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการบริหารแบบที่เดียว"


โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?
"ทางบริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูล และสอบถามความคิดเห็นจากหลายแห่งทำให้ได้คำตอบในการเลือกใช้ Prosoft WINSPeed ของโปรซอฟท์ ที่สามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคลุมระบบ
การทำงานง่ายขึ้น สามารถเชื่อมโยงได้หลายที่ เรียกดูรายงาน และบันทึกเก็บเป็นเอกสารได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอน หรือใช้แรงงานคนอย่างอดีต พร้อมระบบมีลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของคนไทย และเป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีทีมงาน Support ที่เป็นมืออาชีพ"


 นโยบายการบริหารงาน (Key Success Factor):
1. พัฒนาบุคลากร เช่น Service mind ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยะธรรม ความเป็นผู้นำ 

2. พัฒนาระบบการทำงาน เช่น สรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการทำงานเพื่อให้ทำงานเร็ว
     และลดต้นทุนการทำงาน 
3. ส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น มีการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกเทศกาล 
     และร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์

                                     ”ครบเรื่องบ้าน บริการดีที่โฮมฮับ” 
www.homehub.co.th

  
  

 


บทความโดย : คุณชาตรี ตั้งมิตรประชา บริษัท โฮมฮับ จำกัด

 5848
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์